MUŠKA NEPLODNOST

21/03/2023

SEGOVA NEW GENERATION MEN

SEGOVA NEW GENERATION je najkompletniji danas dostupni medicinski biotehnološki program podmlađivanja i poboljšanja funkcije testisa. Nova generacija programa regeneracije testisa – Segova NG (Segova Nova Generacija) […]
21/03/2023

UZROCI MUŠKE NEPLODNOSTI

Uzroci muške neplodnosti nisu tema o kojoj se mnogo priča. Generalno, muška neplodnost još uvek spada u sferu tabua. Pomenućemo neke od najčešćih uzroka koji mogu […]
28/02/2023

MICRO-TESE/TESA

Azoospermija je stanje neadekvatne količine sperme u ejakulatu. Može biti posledica opstrukcije genitalnih kanala, slabe ili nepotpune proizvodnje sperme u testisima. Čak i u odsustvu sperme […]
23/11/2022

ŠTA AKO MUŠKARAC NEMA SPERMATOZOIDE?

Šta je azoospermija? Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, azoospermija se definiše kao odsustvo sperme u najmanje 2 uzorka sperme nakon centrifugiranja. Nažalost, azoospermija je prilično česta, i […]
25/10/2022

DNA FRAGMENTACIJA

Šta je DNA fragmentacija i kako se ispituje? Poslednja dostignuća u potpomognutoj oplodnji sugerišu da moramo tačnije meriti plodnost muškaraca. Osnovna analiza spermatozoida samo je površinsko […]