KOMPLETNI IVF POSTUPCI

 

IVF STIMULISANI POSTUPAK SA EMBRIOTRANSFEROM

Ne uključuje neophodne lekove, dodatne usluge i metode, laboratorijske analize, zamrzavanje preostalih embriona i njihovo čuvanje

,
Cena 300.000,00 RSD
IVF STIMULISANI POSTUPAK BEZ EMBRIOTRANSFERA

Ne uključuje: neophodne lekove, dodatne usluge i metode, laboratorijske analize, zamrzavanje eventualnih embriona i njihovo čuvanje i embriotransfer

,
Cena 270.000,00 RSD
IVF U SPONTANOM CIKLUSU SA EMBRIOTRANSFEROM

Ne uključuje eventualne neophodne lekove, dodatne usluge i metode, laboratorijske analize, zamrzavanje preostalih embriona i njihovo čuvanje

,
Cena 190.000,00 RSD
IVF U SPONTANOM CIKLUSU BEZ EMBRIOTRANSFERA

.

Ne uključuje: eventualne lekove, dodatne usluge i metode, laboratorijske analize, zamrzavanje eventualnih embriona i njihovo čuvanje i embriotransfer

,
Cena 170.000,00 RSD

ASPIRACIJE U OKVIRU POSTUPAKA

 

ASPIRACIJA JAJNIH ĆELIJA U SPONTANOM/NESTIMULISANOM CIKLUSU (sa dobijenom jajnom ćelijom)

Cena 90.000,00 RSD
ASPIRACIJA JAJNIH ĆELIJA U SPONTANOM/NESTIMULISANOM CIKLUSU (bez dobijene jajne ćelije)

Cena 70.000,00 RSD
ASPIRACIJA JAJNIH ĆELIJA U STIMULISANOM CIKLUSU

,
Cena 120.000,00 RSD

DONACIJA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA 

 

DONACIJA JAJNIH ĆELIJA

.

Za sve informacije u vezi sa postupkom vantelesne oplodnje uz korišćenje doniranih jajnih ćelija iz inostranstva kontaktirajte nas direktno

,
Cena Na upit
DONACIJA SPERMATOZOIDA

Za sve informacije u vezi sa postupkom vantelesne oplodnje uz korišćenje doniranih spermatozoida iz inostranstva kontaktirajte nas direktno

,
Cena Na upit

IVF/INFERTILITET

Folikulometrija
CENA 6.000,00 RSD
Konsultacije sa ginekologom u vezi lečenja infertiliteta
CENA 8.000,00 RSD
Prve konsultacije sa ginekološkim i UZ pregledom u vezi lečenja infertiliteta
CENA 12.000,00 RSD
FET/ embriotransfer odmrznutih embriona
,
CENA 85.000,00 RSD
Sekvencijalni embriotransfer (po embriotransferu)
CENA 45.000,00 RSD
Anestezija
CENA 10.000,00 RSD

INICIJACIJA ENDOMETRIJUMA / OPTIMIZACIJA EMBRIOTRANSFERA

Cene su izražene sa uključenom uslugom dnevne bolnice, bez usluge bolnički dan
Endometrial scratching/ultrazvučno vođena inicijacija endometrijuma
CENA 40.000,00 RSD
Endometrial scratching/histeroskopski vođena inicijacija endometrijuma
CENA 80.000,00 RSD
Endometrial scratching/pipelle
CENA 30.000,00 RSD
Histopatološka analiza
CENA 4.500,00 RSD
ERA test (endometrijalna prijemčivost)
CENA 120.000,00 RSD
Imunologija IVF
CENA 18.000,00 RSD
Analiza mikrobiote
CENA 18.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE EMBRIONA

 
Embriološka usluga zamrzavanja embriona
CENA40.000,00 RSD
Svaka zamrznuta slamica sa do 2 embriona na 2 godine čuvanja
CENA 15.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE SPERMATOZOIDA

 
Usluga zamrzavanja spermatozoida sa obaveznim spermogramom
CENA 33.000,00 RSD
Svaka naredna slamica
CENA 6.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE JAJNIH ĆELIJA

 
Usluga zamrzavanja jajnih ćelija na 1 slamici (do 3 jajne ćelije sa 2 godine čuvanja)
CENA 70.000,00 RSD
Svaka naredna slamica (2 godine čuvanja)
CENA 15.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE TKIVA

 
Zamrzavanje tkiva testisa (usluga zamrzavanja tkiva)
CENA 120.000,00 RSD
Zamrzavanje tkiva jajnika (usluga zamrzavanja)
CENA 120.000,00 RSD

SKLADIŠTENJE/ČUVANJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

(nakon isteka 2 godine čuvanja)

Čuvanje jajnih ćelija po godini bez obzira na broj slamica
CENA 25.000,00 RSD
Čuvanje embriona po godini bez obzira na broj slamica
CENA 25.000,00 RSD
Čuvanja spermatozoida po godini bez obzira na broj slamica
CENA 25.000,00 RSD
Čuvanje tkiva testisa ili tkiva jajnika po godini čuvanja
CENA 25.000,00 RSD

ODMRZAVANJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

Odmrzavanje jajnih ćelija (jedna slamica)
CENA 40.000,00 RSD
Odmrzavanje svake naredne slamice/jajne ćelije
CENA 15.000,00 RSD
Odmrzavanje spermatozoida /po slamici
CENA 20.000,00 RSD
Odmrzavanje tkiva testisa ili tkiva jajnika
CENA 30.000,00 RSD

PRENOS REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

Napomena: Tačna cena zavisi od udaljenosti klinike iz koje se prenosi materijal, te Vas molimo da tačnu cenu proverite pred izvršenje same usluge

Prenos semena, jajnih ćelija, embriona ili reproduktivnog tkiva iz druge ustanove u Republici Srbiji
CENA od 25.000,00 RSD
Prenos semena, jajnih ćelija, embriona ili reproduktivnog tkiva iz druge ustanove van Republike Srbije
CENA na upit

MUŠKI INFERTILITET

Spermogram sa kapacitacijom
CENA 7.000,00 RSD
Spermokultura
CENA 700.00 RSD
Micro Tese / dr Veljko Pantović
CENA 200.000,00 RSD
Micro Tese / dr Milan Milenković
CENA 360.000,00 RSD
PESA/perkutana epididimalna punkcija
CENA 60.000,00 RSD
MAR TEST/ antispermatozoidna antitela
CENA 3.000,00 RSD
DNK fragmentacija spermatozoida
CENA 18.000,00 RSD
TESE/hirurška punkciona biopsija testisa
CENA 120.000,00 RSD
TESA/aspiraciona biopsija testisa
CENA 80.000,00 RSD
MACS/magnetna selekcija spermatozida
CENA 40.000,00 RSD
Microfluidics selekcija spermatozoida
CENA 30.000,00 RSD
ZYMOT
CENA 40.000,00 RSD

DODATNE EMBRIOLOŠKE USLUGE 

IVM / in vitro maturacija oocita iz folikula / dozrevanje jajnih ćelija
CENA 165.000,00 RSD
PICSI (2 do 5 oocita)
CENA 35.000,00 RSD
PICSI (više od 5 oocita)
CENA 60.000,00 RSD
IVM / in vitro maturacija oocita iz bioptiranog tkiva jajnika
CENA 180.000,00 RSD
Aktivacija jajnih ćelija (za sve jajne ćelije)/Ca ionophore
CENA 20.000,00 RSD
EmbryoGlue
CENA 1 RSD

GINEKOLOŠKI I UZ PREGLEDI 

Ginekološki specijalistički pregled
CENA 5.900,00 RSD
Ginekološki UZ (vaginalnom sondom)
CENA 6.000,00 RSD
Ginekološki pregled, kolposkopija i UZ
CENA 12.000,00 RSD
Kolposkopija (preventivni gin.pregled)
CENA 5.800,00 RSD
Papa test Thin Prep
CENA 3.000,00 RSD
Specijalistički pregled (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 16.000,00 RSD
Specijalistički pregled (dr Milan Milenković)
CENA 16.000,00 RSD
Specijalistički pregled ( dr Biljana Popović Todorović)
CENA 16.000,00 RSD
Specijalistički pregled (prof. dr Jelena Dukanac)
CENA 8.000,00 RSD
Ginekološki i UZ pregled (prof. dr Nikola Antić)
CENA 13.000,00 RSD

INTERVENCIJE

U navedene cene nije uključena preoperativna priprema (ukoliko je potrebna), kao ni bolnički dan

HyCoSy metoda sa kontrastom
CENA 50.000,00 RSD
HyCoSy metoda sa fiziološkim rastvorom
CENA 32.000,00 RSD
IUI (inseminacija) sa obradom sperme
CENA 65.000,00 RSD
HyCoSy sa inseminacijom
CENA 75.000,00 RSD
Embrioredukcija
CENA 110.000,00 RSD
Histeroskopija, operativna (polip, septum...)
CENA od 80.000,00 RSD
Endometrial scratching/pipelle
CENA 30.000,00 RSD
Histeroskopska miomektomija
CENA od 110.000,00 RSD
Histeroskopija (dijagnostička)
CENA 60.000,00 RSD
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji
CENA 45.000,00 RSD
Prekid trudnoće vakum aspiracijom
CENA 45.000,00 RSD
Uklanjanje kondiloma (manja regija)
CENA od 24.000,00 RSD
Punkcija ciste
CENA 35.000,00 RSD
Polipektomija u opštoj anesteziji
CENA 38.000,00 RSD
Polipektomija u lokalnoj anesteziji
CENA 18.000,00 RSD
LOOP ekcizija grlića u analgosedaciji
CENA 55.000,00 RSD
LOOP ekcizija grlića u opštoj anesteziji
CENA 65.000,00 RSD
Konizacija grlića materice u opštoj anesteziji
CENA 78.000,00 RSD
Vaginoplastika
CENA 150.000,00 RSD
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji
CENA 12.000,00 RSD
Laparoskopija (dr Luka Anđelić)
CENA 240.000,00 RSD
Laparoskopija/endometrioza (dr Luka Anđelić)
CENA 320.000,00 RSD
Laparoskopija (dijagnostička)
CENA od 150.000,00 RSD
Laparoskopija (operativna)
CENA od 190.000,00 RSD
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksaktomijom
CENA od 330.000,00 RSD
Laparoskopija operativna (prof. dr Nikola Antić)
CENA 300.000,00 RSD
Operativna laparotomija
CENA od 430.000,00 RSD
Aplikacija spirale (uključena je cena bolničke spirale)
CENA 6.800,00 RSD
Uklanjanje spirale
CENA 6.800,00 RSD
Aplikacija hormonske spirale (uključena je cena spirale)
CENA 20.000,00 RSD
Citogenetika abortnog materijala
CENA 15.000,00 RSD
Eksplorativna kiretaža
CENA 40.000,00 RSD
Uklanjanje kondiloma (veća regija)
CENA od 32.000,00 RSD
Dilatacija grlića materice
CENA 19.000,00 RSD
Serklaž
CENA 41.000,00 RSD
Skidanje serklaža u lokalnoj anesteziji
CENA 12.000,00 RSD
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
CENA 18.000,00 RSD
Himenektomija
CENA 28.000,00 RSD
Biopsija vagine
CENA 18.000,00 RSD
Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji
CENA 27.000,00 RSD
Laparoskopska miomektomija (dr Luka Anđelić)
CENA 320.000,00 RSD
Histeroskopija i laparoskopija (dr Luka Anđelić)
CENA 280.000,00 RSD

TRUDNOĆA I POROĐAJ

Ginekološki UZ pregled trudnice
CENA 6.000,00 RSD
Fetalna ehokardiografija (prof.dr Ida Jovanović)
CENA 12.000,00 RSD
Fetalna ehokardiografija (prof. dr Jelena Dukanac)
CENA 13.000,00 RSD
Double test u trudnoći (analize krvi + UZ)
CENA 6.500,00 RSD
CTG
CENA 4.000,00 RSD
CTG u nastavku pregleda
CENA 2.800,00 RSD
Kordocenteza /CC
CENA 68.000,00 RSD
Konzilijum za fetalne bolesti
CENA 50.000,00 RSD
Carski rez (secario caesarea)
CENA 330.000,00 RSD
Carski rez blizanci
CENA 375.000,00 RSD
Porođaj carskim rezom (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 450.000,00 RSD
Porođaj carskim rezom blizanci (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 520.000,00 RSD
Bolnički dan
CENA 28.000,00 RSD
Amniocenteza/AC
CENA 45.000,00 RSD
Amniocenteza PCR+pun kariotip
CENA 55.000,00 RSD
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći (druga beba)
CENA 35.000,00 RSD
Biopsija horiona CVS
CENA 43.000,00 RSD
Biopsija horiona PCR+pun kariotip
CENA 51.000,00 RSD
Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći (druga beba)
CENA 38.000,00 RSD
Uzimanje uzorka (CVS, AC, KORDOCINTEZA)
CENA 20.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem
CENA 290.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem / blizanci
CENA 340.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 380.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem blizanci (prof. drAleksandar Ljubić)
CENA 450.000,00 RSD
Dodatak za BIOPOROĐAJ
CENA 120.000,00 RSD
Prisustvo na porođaju
CENA 1 RSD

REGENERATIVNA MEDICINA U GINEKOLOGIJI

PRP jajnika (prva intervencija)
CENA 150.000,00 RSD
PRP jajnika (svaka naredna intervencija)
CENA 130.000,00 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma (prva intervencija)
CENA 354.000,00 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma (svaka naredna intervencija)
CENA 330.000,00 RSD
KOMPLETNA SEGOVA FUTURE
CENA 5.800.000,00 RSD
SEGO METODA
CENA 995.000,00 RSD
SEGO+METODA (svaka naredna aplikacija)
CENA 325.000,00 RSD
PEP (pojačanje endometrijalne prijemčivosti)
CENA 150.000,00 RSD
SEGOVA/laparoskopska biopsija jajnika sa retransplantacijom
CENA 1.737.000,00 RSD
SEGOVA FUTURE (prva intervencija)
CENA 2.900.000,00 RSD
SEGOVA FUTURE (svaka naredna intervencija)
CENA 2.900.000,00 RSD
IVA METODA (aktivacija jajnika)
CENA 1.260.000,00 RSD
SEGO + metoda
CENA 1.228.000,00 RSD
SEGOVA NEW GENERATION
CENA 1.498.000,00 RSD
SEGOVA NEW GENERATION MEN
CENA 1.498.000,00 RSD

Cenovnik važi od 10.7.2023.godine