KOMPLETNI IVF POSTUPCI

 

VTO STIMULISANI POSTUPAK SA ET

Uključuje: konsultacije sa izabranim lekarom u okviru VTO postupka, pravljenje protokola stimulacije, ultrazvučne preglede (folikulometrije) u toku procesa, pripremu i obradu reproduktivnog materijala za oplodnju, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji, oplodnju IVF/ICSI metodom, EmbryoGlue, praćenje razvoja endometrijuma, jedan dan u dnevnoj bolnici, jedan embriotransfer.

Ne uključuje neophodne lekove za stimulaciju, lekove nakon embriotransfera, lekove u pripremi za embriotransfer, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize, zamrzavanje preostalih embriona i njihovo čuvanje

,
Cena 275.000,00 RSD
VTO STIMULISANI POSTUPAK BEZ ET

Uključuje: konsultacije sa izabranim lekarom u okviru VTO postupka, pravljenje protokola stimulacije, ultrazvučne preglede (folikulometrije) u toku procesa, pripremu i obradu reproduktivnog materijala za oplodnju, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji, oplodnju IVF/ICSI metodom

Ne uključuje: neophodne lekove za stimulaciju, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize, zamrzavanje eventualnih embriona i njihovo čuvanje, embriotransfer

,
Cena 245.000,00 RSD
VTO U SPONTANOM CIKLUSU SA ET

Uključuje: ultrazvučne preglede (folikulometrije) u toku procesa, pregled, konsultacije, pripremu i obradu reproduktivnog materijala, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji, oplodnju dobijenih jajnih ćelija, EmbryoGlue, praćenje razvoja endometrijuma, praćenje razvoja embriona od strane embriologa, jedan embriotransfer.

Ne uključuje: eventualne neophodne lekove, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize, zamrzavanje preostalih embriona i njihovo čuvanje

,
Cena 165.000,00 RSD
VTO U SPONTANOM CIKLUSU BEZ ET

Uključuje: Neophodne folikulometrije u okviru VTO procesa, pregled, konsultacije, pripremu i obradu reproduktivnog materijala, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji, oplodnju jajne ćelije/jajnih ćelija, praćenje razvoja embriona u IVF laboratoriji od strane embriologa.

Ne uključuje: eventualne lekove, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize, zamrzavanje eventualnih embriona i njihovo čuvanje, embriotransfer

,
Cena 145.000,00 RSD
ASPIRACIJA SA DOBIJENOM JAJNOM ĆELIJOM

Uključuje: Neophodne folikulometrije u toku procesa, pregled, konsultacije, obradu reproduktivnog materijala za oplodnju, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji.

Ne uključuje: eventualne lekove, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize

,
Cena 75.000,00 RSD
VTO U SPONTANOM CIKLUSU BEZ OPLOĐENE JAJNE ĆELIJE/NEADEKVATAN EMBRION

Uključuje: Neophodne folikulometrije u okviru VTO postupka, pregled, konsultacije, pripremu i obradu reproduktivnog materijala za oplodnju, aspiraciju jajnih ćelija u totalnoj anesteziji, oplodnju IVF/ICSI metodom, praćenje razvoja.

Ne uključuje: eventualne lekove, dodatne usluge i metode, pripremu za sam IVF postupak, laboratorijske analize.

,
Cena 145.000,00 RSD
VTO POSTUPAK SA ZAMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA

Uključuje: odmrzavanje već dobijenih i zamrznutih jajnih ćelija, obradu uzorka sperme, oplodnju IVF/ICSI metodom, EmbryoGlue, jedan embriotransfer.

Ne uključuje: lekove za stimulaciju, folikulometrije i preglede u sklopu postupka, zamrzavanje eventualnih preostalih embriona, lekove, početne i dodatne analize, ostale usluge.

,
Cena 160.000,00 RSD

IVF/INFERTILITET

Folikulometrija
CENA 4.500 RSD
Konsultacije sa ginekologom u vezi lečenja infertiliteta
CENA 5.000,00 RSD
Prve konsultacije sa ginekološkim i UZ pregledom u vezi lečenja infertiliteta
CENA 9.000,00 RSD
Specijalistički pregled (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 16.000,00 RSD
Aspiracija jajnih ćelija u spontanom ciklusu (bez dobijene jajne ćelije)
CENA 50.000,00 RSD
Anestezija
CENA 10.000,00 RSD
Krioembriotransfer

Uključuje: odmrzavanje embriona, praćenje razvoja endometrijuma u cilju pripreme za krioembriotransfer, ultrazvučne preglede u toku pripreme, postupak krioembriotransfera, boravak u dnevnoj bolnici

Ne uključuje: eventualne lekove pred sam postupak

,
Cena 60.000,00 RSD
Sekvencijalni embriotransfer (po embriotransferu)
CENA 30.000,00 RSD
Aspiracija jajnih ćelija u stimulisanom ciklusu
CENA 85.000,00 RSD

INICIJACIJA ENDOMETRIJUMA / OPTIMIZACIJA EMBRIOTRANSFERA

Cene su izražene sa uključenom uslugom dnevne bolnice, bez usluge bolnički dan
Endometrial scratching/ultrazvučno vođena inicijacija endometrijuma
CENA 33.000,00 RSD
Endometrial scratching/histeroskopski vođena inicijacija endometrijuma
CENA 60.000,00 RSD
Analiza mikrobiote
CENA 12.800,00 RSD
Analiza imunologije
CENA 13.000,00 RSD
Histopatološka analiza
CENA 4.500,00 RSD
ERA test (endometrijalna prijemčivost)
CENA 120.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE EMBRIONA

NAPOMENA: Posebno se naplaćuje usluga zamrzavanja i na to se dodaje zamrzavanje svake slamice
Usluga zamrzavanja embriona
CENA8.000,00 RSD
1 slamica/do 3 embriona/do 2 godine čuvanja
CENA 5.000,00 RSD
2 slamice/do 6 embriona/do 2 godine čuvanja
CENA 8.000,00 RSD
3 slamice/do 9 embriona/do 2 godine čuvanja
CENA 10.000,00 RSD
Više od 3 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 12.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE SPERMATOZOIDA

NAPOMENA: Posebno se naplaćuje usluga zamrzavanja i na to se dodaje zamrzavanje svake slamice
Usluga zamrzavanja spermatozoida sa obaveznim spermogramom
CENA 7.000,00 RSD
1 slamica/do 2 godine čuvanja
CENA 3.500,00 RSD
2 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 6.000,00 RSD
3 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 8.000,00 RSD
više od 3 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 9.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE JAJNIH ĆELIJA

NAPOMENA: Posebno se naplaćuje usluga zamrzavanja i na to se dodaje zamrzavanje svake slamice
Usluga zamrzavanja jajnih ćelija u medicinske svrhe (bez stimulacije i postupka)
CENA 8.000,00 RSD
1 slamica/do 2 godine čuvanja
CENA 5.000,00 RSD
2 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 8.000,00 RSD
3 slamice/do 2 godine čuvanja
CENA 10.000,00 RSD
Više od 3 slamice/ do 2 godine čuvanja
CENA 12.000,00 RSD

ZAMRZAVANJE TKIVA

 
Zamrzavanje tkiva testisa (usluga zamrzavanja tkiva)
CENA 20.000,00 RSD
Zamrzavanje tkiva jajnika (usluga zamrzavanja)
CENA 20.000,00 RSD

SKLADIŠTENJE/ČUVANJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

(nakon isteka 2 godine čuvanja)

Čuvanje jajnih ćelija po godini bez obzira na broj slamica
CENA 20.000,00 RSD
Čuvanje embriona po godini bez obzira na broj slamica
CENA 20.000,00 RSD
Čuvanja spermatozoida po godini bez obzira na broj slamica
CENA 20.000,00 RSD
Čuvanje tkiva testisa po godini čuvanja
CENA 20.000,00 RSD
Čuvanje tkiva jajnika po godini čuvanja
CENA 20.000 RSD

ODMRZAVANJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

Odmrzavanje jajnih ćelija/po slamici
CENA 15.000,00 RSD
Odmrzavanje spermatozoida (po slamici)
CENA 10.000,00 RSD
Odmrzavanje tkiva testisa
CENA 10.000,00 RSD
Odmrzavanje tkiva jajnika
CENA 10.000,00 RSD

PRENOS REPRODUKTIVNOG MATERIJALA

Napomena: Tačna cena zavisi od udaljenosti klinike iz koje se prenosi materijal, te Vas molimo da tačnu cenu proverite pred izvršenje same usluge

Prenos semena, jajnih ćelija, embriona ili reproduktivnog tkiva iz druge ustanove u Republici Srbiji
CENA od 25.000,00 RSD

MUŠKI INFERTILITET

Micro Tese
CENA 84.000,00 RSD
TESE/hirurška punkciona biopsija testisa
CENA 63.000,00 RSD
TESA/aspiraciona biopsija testisa
CENA 60.000,00 RSD
PESA/perkutana epididimalna punkcija
CENA 25.000,00 RSD
MAR TEST/ antispermatozoidna antitela
CENA 3.000,00 RSD
DNK fragmentacija spermatozoida
CENA 12.600,00 RSD
MACS/magnetna selekcija spermatozida
CENA 33.000,00 RSD

DODATNE EMBRIOLOŠKE USLUGE 

IVM / in vitro maturacija oocita iz folikula / dozrevanje jajnih ćelija
CENA 120.000,00 RSD
IVM / in vitro maturacija oocita iz bioptiranog tkiva jajnika
CENA 150.000,00 RSD
PICSI (2 do 5 oocita)
CENA 26.000,00 RSD
PICSI (više od 5 oocita)
CENA 48.000,00 RSD
Aktivacija jajnih ćelija (za sve jajne ćelije)
CENA 12.000,00 RSD
EmbryoGlue
CENA 1 RSD

GINEKOLOŠKI I UZ PREGLEDI 

Ginekološki specijalistički pregled
CENA 5.900,00 RSD
Ginekološki UZ (vaginalnom sondom)
CENA 6.000,00 RSD
Ginekološki pregled, kolposkopija i UZ
CENA 12.000,00 RSD
Kolposkopija (preventivni gin.pregled)
CENA 5.800,00 RSD
Papa test Thin Prep
CENA 3.000,00 RSD
Specijalistički pregled (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 16.000,00 RSD
Specijalistički pregled (prof. dr Jelena Dukanac)
CENA 8.000,00 RSD
UZ i manuelni pregled dojki (prof.dr Nikola Antić)
CENA 13.000,00 RSD
Ginekološki i UZ pregled (prof. dr Nikola Antić)
CENA 13.000,00 RSD
Papa test
CENA 1.300,00 RSD

INTERVENCIJE

U navedene cene nije uključena preoperativna priprema (ukoliko je potrebna), kao ni bolnički dan

HyCoSy metoda
CENA 28.000,00 RSD
IUI (inseminacija) sa obradom sperme
CENA 45.000,00 RSD
HyCoSy sa IUI
CENA 63.000,00 RSD
Embrioredukcija
CENA 110.000,00 RSD
Histeroskopija, operativna (polip, septum...)
CENA od 80.000,00 RSD
Histeroskopska miomektomija
CENA od 110.000,00 RSD
Histeroskopija (dijagnostička)
CENA 60.000,00 RSD
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji
CENA 45.000,00 RSD
Prekid trudnoće vakum aspiracijom
CENA 45.000,00 RSD
Uklanjanje kondiloma (manja regija)
CENA od 24.000,00 RSD
Punkcija ciste
CENA 35.000,00 RSD
Polipektomija u opštoj anesteziji
CENA 38.000,00 RSD
Polipektomija u lokalnoj anesteziji
CENA 18.000,00 RSD
LOOP ekcizija grlića u analgosedaciji
CENA 55.000,00 RSD
LOOP ekcizija grlića u opštoj anesteziji
CENA 65.000,00 RSD
Konizacija grlića materice u opštoj anesteziji
CENA 78.000,00 RSD
Vaginoplastika
CENA 150.000,00 RSD
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji
CENA 12.000,00 RSD
Laparoskopija (dr Luka Anđelić)
CENA 240.000,00 RSD
Laparoskopija/endometrioza (dr Luka Anđelić)
CENA 320.000,00 RSD
Laparoskopija (dijagnostička)
CENA od 150.000,00 RSD
Laparoskopija (operativna)
CENA od 190.000,00 RSD
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksaktomijom
CENA od 330.000,00 RSD
Laparoskopija operativna (prof. dr Nikola Antić)
CENA 300.000,00 RSD
Operativna laparotomija
CENA od 430.000,00 RSD
Aplikacija spirale (uključena je cena bolničke spirale)
CENA 6.800,00 RSD
Uklanjanje spirale
CENA 6.800,00 RSD
Aplikacija hormonske spirale (uključena je cena spirale)
CENA 20.000,00 RSD
Citogenetika abortnog materijala
CENA 15.000,00 RSD
Eksplorativna kiretaža
CENA 40.000,00 RSD
Uklanjanje kondiloma (veća regija)
CENA od 32.000,00 RSD
Dilatacija grlića materice
CENA 19.000,00 RSD
Serklaž
CENA 41.000,00 RSD
Skidanje serklaža u lokalnoj anesteziji
CENA 12.000,00 RSD
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji
CENA 18.000,00 RSD
Himenektomija
CENA 28.000,00 RSD
Biopsija vagine
CENA 18.000,00 RSD
Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji
CENA 27.000,00 RSD
Laparoskopska miomektomija (dr Luka Anđelić)
CENA 320.000,00 RSD
Histeroskopija i laparoskopija (dr Luka Anđelić)
CENA 280.000,00 RSD

TRUDNOĆA I POROĐAJ

Ginekološki UZ pregled trudnice
CENA 6.000,00 RSD
Fetalna ehokardiografija (prof.dr Ida Jovanović)
CENA 12.000,00 RSD
Fetalna ehokardiografija (prof. dr Jelena Dukanac)
CENA 13.000,00 RSD
Double test u trudnoći (analize krvi + UZ)
CENA 6.500,00 RSD
CTG
CENA 4.000,00 RSD
CTG u nastavku pregleda
CENA 2.800,00 RSD
Kordocenteza /CC
CENA 68.000,00 RSD
Konzilijum za fetalne bolesti
CENA 50.000,00 RSD
Carski rez (secario caesarea)
CENA 330.000,00 RSD
Carski rez blizanci
CENA 375.000,00 RSD
Porođaj carskim rezom (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 450.000,00 RSD
Porođaj carskim rezom blizanci (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 520.000,00 RSD
Bolnički dan
CENA 28.000,00 RSD
Amniocenteza/AC
CENA 45.000,00 RSD
Amniocenteza PCR+pun kariotip
CENA 55.000,00 RSD
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći (druga beba)
CENA 35.000,00 RSD
Biopsija horiona CVS
CENA 43.000,00 RSD
Biopsija horiona PCR+pun kariotip
CENA 51.000,00 RSD
Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći (druga beba)
CENA 38.000,00 RSD
Uzimanje uzorka (CVS, AC, KORDOCINTEZA)
CENA 20.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem
CENA 290.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem / blizanci
CENA 340.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem (prof. dr Aleksandar Ljubić)
CENA 380.000,00 RSD
Porođaj prirodnim putem blizanci (prof. drAleksandar Ljubić)
CENA 450.000,00 RSD
Dodatak za BIOPOROĐAJ
CENA 120.000,00 RSD
Prisustvo na porođaju
CENA 1 RSD

REGENERATIVNA MEDICINA U GINEKOLOGIJI

PRP jajnika (prva intervencija)
CENA 150.000,00 RSD
PRP jajnika (svaka naredna intervencija)
CENA 130.000,00 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma (prva intervencija)
CENA 354.000,00 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma (svaka naredna intervencija)
CENA 330.000,00 RSD
KOMPLETNA SEGOVA FUTURE
CENA 5.800.000,00 RSD
SEGO METODA
CENA 995.000,00 RSD
SEGO+METODA (svaka naredna aplikacija)
CENA 325.000,00 RSD
PEP (pojačanje endometrijalne prijemčivosti)
CENA 150.000,00 RSD
SEGOVA/laparoskopska biopsija jajnika sa retransplantacijom
CENA 1.737.000,00 RSD
SEGOVA FUTURE (prva intervencija)
CENA 2.900.000,00 RSD
SEGOVA FUTURE (svaka naredna intervencija)
CENA 2.900.000,00 RSD
IVA METODA (aktivacija jajnika)
CENA 1.260.000,00 RSD
SEGO + metoda
CENA 1.228.000,00 RSD
SEGOVA NEW GENERATION
CENA 1.498.000,00 RSD
SEGOVA NEW GENERATION MEN
CENA 1.498.000,00 RSD