19/12/2022

SEGOVA NEW GENERATION

Tim profesora Ljubića, Biocell hospital, razvio je inovacije programa regeneracije jajnika i testisa. SEGOVA New Generation je najkompletniji danas dostupan medicinski biotehnološki program podmlađivanja i poboljšanja […]
14/11/2022

BIOPOROĐAJ

Biološki porođaj ili bioporođaj je jedinstvena metoda koja obuhvata primenu bioloških terapija tokom samog porođaja. Primenjuju se kako na majku, tako i na novorođeno dete. Biološke […]
09/11/2022

EGZOZOMI

Egzozomi su takozvane vanćelijske vezikule, ili mali mehurići, oslobođeni iz ćelija, posebno iz matičnih ćelija. Oni deluju kao šatlovi za određene genetske informacije, proteine i prenose […]
09/11/2022

MSC – MEZENHIMSKE MATIČNE ĆELIJE

Šta su MSC (mezenhimske matične ćelije)? MSC predstavljaju klasu humanih ćelija iz masnog tkiva, koštane srži, periferne krvi, krvi iz pupčane vrpce, placente, menstrualne krvi, majčinog […]
09/11/2022

PLAZMA BOGATA TROMBOCITIMA (PRP)

O PRP terapiji Upotreba plazme bogate trombocitima (PRP) za poboljšanje prijemčivosti endometrijuma dobija sve veću pažnju u tehnologijama potpomognute oplodnje. Trombociti sadrže visoku koncentraciju faktora rasta […]