09/11/2022

SEGOVA PROGRAM

Program SEGOVA je najnaprednija, inovativna i bezbedna autologna metoda prirodnog obnavljanja gonada (jajnika ili testisa) sopstvenim ćelijama pacijenata kao i faktorima rasta. Koristi se kako bi se […]
09/11/2022

ERA BIOLOŠKIH TERAPIJA

Razloge zbog kojih moderna medicina još uvek ne uspeva značajno poboljšati ishod trudnoće sa glavnim akušerskim sindromima treba tražiti u ranijem periodu trudnoće, još pre začeća, […]
09/11/2022

POJAČAVANJE ENDOMETRIJALNE RECEPTIVNOSTI PRP METODOM

ŠTA JE PRP? PRP (engl. platelet rich plasma) je plazma obogaćena trombocitima koji se dobijaju iz krvi pacijenta, centrifugiranjem u specijalnim aparatima, i koriste se za […]
31/10/2022

NAŠA BIO-VTO PRIČA

Anita Savić, 36-godišnja majka Lenke i Vide, govori o uspešnom lečenju programom Segova i kako je osećaj sigurnosti i poverenja u medicinski tim odigrao važnu ulogu […]
17/10/2022

BIOLOŠKE TERAPIJE I IVF

Zahvaljujući razvoju nauke, danas postoji veliki broj tehnika kojima se može uticati na uspešnost postupka vantelesne oplodnje. Primena biotehnologije u vantelesnom oplođenju usmerena je na hormonsku […]