18/09/2022

BIOCELL IVF U 10 KORAKA

Hormonska stimulacija - U jajnicima žene, u većini slučajeva, postoje folikuli u kojima se formiraju jajne ćelije, ali tokom ciklusa samo jedna jajna ćelija sazreva i oslobađa se.