KRALJEVSKI MEDICINSKI ODBOR U BIOCELL HOSPITAL BOLNICI