prof. dr sci. med. Aleksandar Ljubić

ginekolog

Profesor doktor Aleksandar Ljubić, specijalista ginekologije i akušerstva, suosnivač Vincula Biotech Group i BioCell bolnice u Beogradu. Rođen je u 1958. godine Beogradu. Osnovne, specijalističke i doktorske studije završio je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postdiplomsko obrazovanje sticao je u USA, Japanu, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Više od 25 godina radio je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije kao lekar, zamenik direktora i direktor, a na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1995. godine kao asistent i vanredni profesor i profesor.

Bio je vodeći istraživač u 12 domaćih i međunarodnih naučnih projekata, objavio je više od 500 publikacija-recenziranim časopisima-73 sa Citation indexom-1237 i H-indeksom od 18. Profesor Ljubić je bio susnivač i prvi medicinski direktor prve srpske privatne zdravstvene platforme Medigroup, osnivač i predsednik Srpskog društva za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji, osnivač i direktor srpske Među-univerzitetske škole Ian Donald za medicinski ultrazvuk i zamenik generalnog sekretara Svetske asocijacije za perinatalnu medicinu.  Redovni je profesor na DIU (Dubrovnik International University Libertas), bio je gostujući profesor na Weill Cornell Medical School, USA i zamenik generalnog sekretara Svetske asocijacije perinatalne medicine WAMP. Osnivač je Opšte bolnice BioCell Hospital, te suosnivač i predsednik Vincula Biotech Group.

U proteklih 30 godina, profesor Ljubić uspešno je uradio više desetina hiljada IVF procedura, porođaja, te lečenja visokorizičnih trudnoća.

Njegova glavna područja istraživanja su biotehnologija u reproduktivnoj i perinatalnoj medicini,  biološka i regenerativna medicina, potpomognuta reprodukcija, minimalno invanzivna reproduktivna hirurgija, kao i biologija tumora. Pionir je u invazivnim postupcima vođenim ultrazvukom u fetalnoj medicini, direktnom sazrevanju fetalnih pluća, izumitelj je metode prenatalnog skrininga sluha,  kao i nehirurškog lečenja fibroida i naprednih NOTES laparaskopskim procedurama. Osnivač je programa regeneracije gonada – SEGOVA, kao i programa dugovečnosti SEMPRE RB.

Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih kongresa i simpozijuma. Organizator je brojnih kongresa iz oblasti ginekologije i perinatalne medicine i urednik i ko-urednik nekoliko naučnih časopisa. Bio je predsednik XIII Svetskog kongresa perinatalne medicine.

Profesor Ljubić je dobitnik mnogobrojnih priznanja poput Sekcije za perinatalnu medicinu SLD, Sekcije za ginekologiju i akušerstvo SLD, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, Jugoslovenskog udruženja ginekologa i akušera. Dobitnik je i Investigator Award  - XIII Trophoblast conference (1992) Rochester, USA i Oktobarska nagrada Beograda za nauku (1993), nagrade Sir William Lilley (WAPM – 2017).

Urednik je u nekoliko časopisa: The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology; Obstetrics and Gynecology communications; Acta Infectologica Yugoslavica;  Medicinska istraživanja;  Ultrazvuk; Mama; Acta  Medica Saliniana. Frontiers in the reproductive medicine.

Pridruženi je član Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu, bio je predsednik Republičke stručne komisije za in vitro oplodnju i perinatalnu medicinu. Govori engleski jezik.

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

spec. dr med. Milica Ilić

ginekolog

Doktorka Milica Ilić je nakon završenih osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila i specijalističke studije iz oblasti ginekologije i akušerstva. Svoja znanja i veštine stekla je u radu sa pacijentima u Srbiji i Švarcajskoj. Od 2004. godine njen rad je usmeren uglavnom ka lečenju steriliteta. Član je nekoliko udruženja lekara. U potpunosti je predana svom radu i pacijentima, a posebno želji da pomogne svima koji žele bebu.

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Dušica Petrović

embriološkinja

Dušica Petrović je sertifikovani ESHRE klinički embriolog sa dugogošinjim iskustvom Trenutno je na master programu Reproduktivne biologije na Univerzitetu u Novom Sadu, a pohađala je Univerzitet Ian Donald master program Humane reprodukcije, reproduktivne endokrinologije i steriliteta. Usavršavala se u Francuskoj, Danskoj i Hrvatskoj. Svoj rad bazira na osnovnoj želji da pomogne parovima koji se suočavaju s problemom neplodnosti i to je u potpunosti motiviše. Smatra da je njena važna životna misija da svojim radom doprinese rađanju što više beba.

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

dr sci. med. Aleksandar Ćetković

ginekolog

Doktor Aleksandar Ćetković je specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista onkologije. Oblasti rada koje ga posebno zanimaju su ginekološka onkologija, opšta ginekologija, perinatologija, porođaji, funkcionalna i regenerativna ginekologija. Posebnu stručnost pokazao je ka laparoskopskim i otvorenim operacijama iz domena onkologije i ginekologije, vaginalnim porođajima i carskim rezovima. Takođe, primena matičnih ćelija i plazme obogaćene trombocitima u tretmanu različitih problema u ginekologiji je nešto na šta je fokusiran. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu, a radno iskustvo sticao na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCS i u Instutitu za onkologiju i radiologiju. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja za ginekologšku onkologiju Srbije i Lekarske komore Srbije.

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Sandra Jovanović

PR i marketing menadžerka za IVF

 

Sandra Jovanović je bila predsednica Udruženja Šansa za roditeljstvo od osnivanja 2016. godine do maja 2022.godine. Aktivno se zalagala za poboljšanje uslova lečenja neplodnosti za sve parove u Srbiji. Predavač je na mnogim stručnim skupovima o infertilitetu s posebnim naglaskom na komunikaciju s pacijentima i pravi je simbol velike i dugotrajne, ali na kraju uspešne, borbe za bebu. Godinama se zalagala za poboljšanje uslova lečenja neplodnosti za sve parove u Srbiji. Bila je glavna urednica magazina o lečenju neplodnosti, pokretač je nacionalnog Centra za vantelesnu oplodnju, nacionalne psihološke podrške za parove i pojedince u okviru programa lečenja neplodnosti ali i mnogih drugih projekata koji su uticali na to da lečenje neplodnosti u Srbiji bude dostupno velikom broju ljudi. Upoznata je sa svim administrativnim, zakonodavnim, informativnim i proceduralnim pitanjima u vezi lečenja infertiliteta. Idejni je tvorac Festivala potpomognute oplodnje u Srbiji, autorka različitih istraživanja, nosilac mnogih priznanja za zalaganje i rad.

Kontakt email: sandra.jovanovic@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Marija Antonijević

glavna sestra bolnice

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Anđela Marjanović

ginekološko-akušerska sestra 

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Kristina Radić

ginekološko-akušerska sestra

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000

 


 

Nevena Bogdanović

ginekološko-akušerska sestra bolnice

Kontakt email: ivf@biocellhospital.com

Kontakt telefon: +381 11 66 88 000